MatrixP²

מומחים בתכנון משתף

כחלק משיתוף פעולה אסטרטגי עם Matrix Consulting, מיסדנו את תחום הפעילות – matrixP² המהווה מרכז התמחות במטריקס. מרכז התמחות זה משלב את מגוון היכולות הטכנולוגיות, ההכשרתיות והייעוציות של מטריקס וחברות הבת שלה, לידי הצעת ערך ייחודית ללקוח בתחום התכנון המשתף. במרכז ההתמחות צוות יועצים רב-תחומי בכירים ומנוסים ביותר, המסייעים להוביל תהליכי שינוי משמעותיים במגזר הממשלתי-ציבורי, בגישה הבונה שותפויות.

אנו משמשים ספקי הבית של משרדי ממשלה שונים, להובלת מהלכי שינוי ותכנון אסטרטגי, להטמעת תשתית ותרבות של שיתוף, לפיתוח כלים חדשניים לשיתוף הציבור וביצוע מהלכי שיתוף מתמשכים או קצרי טווח סביב נושאים מגוונים. יש לנו ניסיון עשיר בשלטון המקומי ובחיבור בין השלטון המרכזי והמקומי, במיסוד שותפויות בין מגזריות ויישום מהלכי שיתוף עם מגוון קהלי יעד ממגזרים ותרבויות של החברה הישראלית.

משרד ראש הממשלה
הטמעת תרבות של שיתוף

אנו דוגלים בהטמעת שיתוף ציבור בכל מהלך בו אנו יועצים. שיתוף הלקוח בכל צעד, מכוונת מבחינתנו לפיתוח יכולות ועצמאות בתחום השיתוף, מתוך אמונה ששיתוף הציבור צריך להיות כלי מוטמע בשלטון המרכזי והמקומי.

מעבר לכך, פיתחנו כלים נוספים מעבר להכשרה ו'מודלינג' המסייעים לארגון לקחת עצמו במעלה הדרך כארגון משתף.

ליווי תהליכים מורכבים וארגז כלים עשיר וחדשני​

שיתופי פעולה בתכנון ו/או יישום מדיניות נשענים על הבנה ומתן מקום לכלל השותפים. לרשותנו אוסף כלים עשיר המסייע לבניית שיתופי פעולה, השפעה ורתימה  של השותפים בתכנון, יישום, מעקב ובקרה. 

במהלכים קצרים או ארוכים, הניסיון העשיר מסייע לנו להבין את ההקשר במהירות, להיערך מיידית ולהביא לתכנון אופטימלי. 

תפיסת הניהול המשתפת שלנו – מביאה ליכולת יישום זריזה בצוותים מתמחים ועצמאיים.

אנו משתמשים ומטמיעים את כל הכלים המובאים במדריך השיתוף הממשלתי. פיתחנו והטמענו כלים חדשניים ומגוונים לתוך עבודת הממשלה .

מחברים אותך להצלחה