מי אנחנו

אינרייז (inrise: formerly inQL) חברת ייעוץ וניהול אסטרטגי, מובלת על ידי מומחים ידועי שם, עם עשרות שנות ניסיון במגזר הציבורי בתחומי חיים מגוונים בגישה רב תרבותית, דיאלוגית ושיתופית, תוך שילוב הדוק של מרכיבים טכנולוגיים, ותודעתיים ליצירת מהלכי שינוי. אנו מקפידים על השגת תוצאות מיידיות בסביבה מורכבת ועמומה, תוך עיצוב ושמירה על סטנדרטים של איכות וערכים חברתיים. 

יש לנו ניסיון בשלטון המרכזי, בשלטון המקומי והאזורי, ובממשקים ביניהם והבנה של מגוון התרבויות והגוונים של החברה הישראלית.
 
אנו משלבים ראייה ארוכת טווח, יחד עם גישה תוצאתית, המביאים להצלחה הניתנת למדידה, בגישה פרקטית ובאמצעים פשוטים גם בעולמות חברתיים מורכבים באמצעות מפגש בין גישות תכנוניות וניהוליות מעולם היזמות והטכנולוגיה, לתפיסות חברתיות תהליכיות. 
 
אינרייז משלבת תכנון וביצוע של מהלכי שיתוף מקוונים ופרונטליים כחלק מכל מהלך, מהלכים המבססים אמון, מניעים לפעולה ומייצירים בסיס שותפות ליישום ולקבלת החלטות טובות יותר. אנו מהווים כיום אחת החברות המובילות בתחום בארץ. פיתחנו מערכת טכנולוגית לשיתוף ציבור ותשתית וידע טכנולוגיים לשיתוף, הנעה לפעולה ומעורבות של קהלים גדולים וקטנים. 
 
בשנים האחרונות, מיסדנו שותפויות אסטרטגיות עם גופים וחברות מובילות למתן ערך מקסימלי ללקוח: הקמנו יחד עם חברת מטריקס את מרכז ההתמחות מטריקס P2, הפועל לקידום תכנון משתף במגזר הציבורי, מיסדנו את הקונסורציום לקידום היערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת – שותפות עיסקית- חברתית הפועלת לקידום ההיערכות של הרשויות המקומיות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת,  ואנו פועלים לקידום שותפויות נוספות.

יחד עם שותפינו, אנו משמשים ספקי הבית של משרדי ממשלה רבים, לקידום תחום ההיערכות לשינויי אקלים, לתכנון ויישום של תוכניות שינוי במגזר הציבורי, להטמעת תשתית ותרבות של שיתוף ובניית שותפויות בין מגזריות סביב נושאים מגוונים.
 
כקבוצה עם אחריות חברתית, אנו פועלים מתוך אמונה שדעותיהם, תבונתם וניסיונם של אזרחים, בעלי עניין ממגזרים שונים ולקוחות, משמעותיים לתהליכי עיצוב מדיניות, תוכניות ושירותים ולקבלת החלטות טובות יותר. 

מחברים אותך להצלחה